Vallnet blir en del av IP-Only!

Planerade driftstörningar mellan 22 juni och 1 juli 2015

Vi har med kort varsel från Vallentuna Kommun blivit ombedda att ta bort vår korskoppling i Ormstaskolan. Det är sex stycken fiberkablar som vi måste dra ut och skarva om.
Vi kommer under denna vecka och nästa att ha korta avbrott på ca 2 timmar för varje kabel och under dagtid. Arbetet ska vara klart den 1/7 då skolan rivs.
Driftstörningarna kommer att drabba FTTH (villa, Brf) i områden Ormsta, Gustavlund och Gröndal. Det kommer även att drabba förskolor, skolor samt elverk.
Vi beklagar eventuella olägenheter men gör vårt bästa för att minimera nedtiden.


Den 1:e augusti förvärvade IP-Only Vallnet från Elverket i Vallentuna. Med anledning av detta vill vi nu informera dig som kund om hur det kommer att påverka dig.

Vilka är IP-Only?
IP-Only är en etablerad fibernätsoperatör och driver sedan tidigare ett antal öppna stadsnät i bland annat Uppsala, Stockholm, Simrishamn, Härryda, Göteborg, Kristinehamn och på Gotland. Här bygger vi ut i snabb takt till villor, flerbostadshus, kommersiella och offentliga fastigheter.

IP-Only äger ett eget nordiskt fibernät och kvalitet är centralt för oss. IP-Only har sedan flera år många större företag som kunder. T ex kan nämnas Aftonbladet, Blocket och SVT.

Efterfrågan på riktigt bredband via fibernät är stor. Det krävs en uppkoppling via fibernät för att man ska kunna dra nytta av den snabba utvecklingen av tjänster på Internet och inom TV. Oskarshamn Stadsnät delar regeringens målsättning att 90% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Utbyggnadstakten i våra nät är hög med specialanpassade modeller för offentlig förvaltning, näringsliv, hushåll och landsbygdsutveckling. För villor, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter arbetar vi med kundanpassade lösningar och bygger fibernät ända fram till slutkund.

Vad händer nu?
Vallnet kommer under hösten och vintern succesivt att öppna upp nätet för fler nya tjänsteleverantörer med många nya och prisvärda bredbandstjänster. Under tiden kommer era befintliga tjänster att fungera precis som vanligt. Ni som har tecknat er för Vallnet100 tjänsten kommer behålla er tjänst under den avtalade tiden i ert anslutningsavtal. När avtalstiden löpt ut ber vi er att välja en ny tjänst från någon av de tillgängliga operatörerna i det öppna stadsnätet. Ni som idag har en annan tjänst än Vallnet100 kommer fortsätta att behålla er nuvarande leverantör.