Om VallNet

Vallnet är en lokal leverantör av bredbandstjänster för anslutna fastigheter i Vallentuna kommun. Sedan den 1:a augusti är Vallnet en del av IP-Only.

Vilka är IP-Only?
Vallnet är en del av IP-Only. IP-Only är en etablerad fibernätsoperatör och driver sedan tidigare ett antal öppna stadsnät i bland annat Uppsala, Stockholm, Simrishamn, Härryda, Göteborg, Kristinehamn och på Gotland. Här bygger vi ut i snabb takt till villor, flerbostadshus, kommersiella och offentliga fastigheter.

IP-Only äger ett eget nordiskt fibernät och kvalitet är centralt för oss.
Efterfrågan på riktigt bredband via fibernät är stor. Det krävs en uppkoppling via fibernät
för att man ska kunna dra nytta av den snabba utvecklingen av tjänster på Internet och
inom TV. Oskarshamn Stadsnät delar regeringens målsättning att 90% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Utbyggnadstakten i våra nät är hög med specialanpassade modeller för offentlig förvaltning, näringsliv, hushåll och landsbygdsutveckling. För villor, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter arbetar vi med kundanpassade lösningar och bygger fibernät ända fram till slutkund.

Vad är på gång?
Vallnet kommer under hösten och vintern succesivt att öppna upp nätet för fler nya tjänsteleverantörer med många nya och prisvärda bredbandstjänster. Under tiden kommer era befintliga tjänster att fungera precis som vanligt. Ni som har tecknat er för Vallnet100 tjänsten kommer behålla er tjänst under den avtalade tiden i ert anslutningsavtal. När avtalstiden löpt ut ber vi er att välja en ny tjänst från någon av de tillgängliga operatörerna i det öppna stadsnätet. Ni som idag har en annan tjänst än Vallnet100 kommer fortsätta att behålla er nuvarande leverantör.